สสค. พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้นำร่อง


สำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ได้พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้นำร่องขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลาย
เช่น วรรณกรรมเด็ก, Book Briefing, VDO เป็นต้น
โดยเฉพาะ e-book, e-learning, คลังข้อสอบ ที่มีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยสื่อต่างๆ ทั้งหมดนี้นักวิจัยได้คัดสรรว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูล e-exam การแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ
ที่ทำไว้ให้นักเรียนที่สนใจมาทดลองทำข้อสอบได้อีกด้วย

ถ้าพร้อมแล้วก็คลิกเข้าไปในเมนูต่างๆ ของห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กันเลย.......